சிகிச்சை ஆலோசனை பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

எனது காயத்திற்கு சிகிச்சையளிப்பது குறித்து ஏதாவது ஆலோசனையைப் பெற முடியுமா?

எங்கள் வலைத்தளத்தின் மூலம் நீங்கள் எங்களை அணுகலாம், நிபுணர் ஆலோசனை மற்றும் வழிகாட்டுதலுக்கு நாங்கள் உங்களுக்கு உதவுவோம்.

காயம் குணப்படுத்துவதில் என்ன தலையிடுகிறது?

துரதிர்ஷ்டவசமாக, முறையான காயம் குணப்படுத்தும் செயல்முறையின் மூலம் காயம் முன்னேறத் தவறிய நேரங்கள் உள்ளன. இது பொதுவாக நீட்டிக்கப்பட்ட அழற்சியின் விளைவாகும். பயோபர்டன் அல்லது காயத்தில் பயோஃபில்ம் இருப்பது, காயம் குணப்படுத்தும் செயல்முறையை தாமதப்படுத்தலாம். காயம் ஆறுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டால், கொலாஜன் ட்ரெஸ்ஸிங் காயம் குணப்படுத்தும் அடுக்கை மீண்டும் தொடங்கலாம்.