தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 2

Synerheal Pharmaceuticals

Fix Oss Block - Cylinder

Fix Oss Block - Cylinder

Spongious Bone Block :

Fix Block combines the regenerative potential of Fix Oss Granules and Type I Collagen to achieve faster bone regeneration and soft tissue healing at the defect site

வழக்கமான விலை Rs. 9,200.00
வழக்கமான விலை விற்பனை விலை Rs. 9,200.00
விற்பனை விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.
size

Benefits

 • Promotes excellent osseointegration and healing of soft tissue
 • Promotes faster bone regeneration and improves bone quality
 • Promotes neovascularization and epithelial regeneration
 • Act as an excellent hemostat to stabilize the clot at the defect site
 • Achieves volume preservation due to its slow resorption property

Unique Features

 • Addition of collagen make it formable and easy to handle
 • Easy to trim and manipulate according to defect site
 • Aid better blood clot stability and adheres to the defect site
 • More Porous and Hydrophilic

Indications

 • Ridge preservation
 • Extraction socket management
 • Minor bone augmentation
 • Periodontal regeneration
முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்